no-img
طرح توجیهی اشتغالزایی

پروژه Archives - صفحه 227 از 227 - طرح توجیهی اشتغالزایی


طرح توجیهی اشتغالزایی

مطالب

موضوع : پروژه
طرح توجیهی تولید سکسیونر

طرح توجیهی تولید سکسیونر


طرح توجیهی تولید سکسیونر گزارش حاضر طرح توجیهی تولید سکسیونر می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی سکسیونر معرفی گردیده و سپس بررسی های لازم رو بازار ن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز طرح نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / فروردین / ۱۳۹۳   بازدید : 124   نویسنده : admin
طرح توجیهی تولید دستگاه های پخت نان

طرح توجیهی تولید دستگاه های پخت نان


طرح توجیهی توليد دستگاه های پخت نان گزارش حاضر طرح توجیهی توليد دستگاه های پخت نان می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی دستگاه های پخت نان معرفی گردیده و سپس بررسی های لازم رو بازار ن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز طرح نیز [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / فروردین / ۱۳۹۳   بازدید : 101   نویسنده : admin
طرح توجیهی کارخانه تولید نوار بهداشتی

طرح توجیهی کارخانه تولید نوار بهداشتی


طرح توجیهی کارخانه تولید نوار بهداشتی گزارش حاضر طرح توجیهی کارخانه تولید نوار بهداشتی می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی نوار بهداشتی معرفی گردیده و سپس بررسی های لازم رو بازار ن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز طرح نیز شناسایی شده و در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / فروردین / ۱۳۹۳   بازدید : 110   نویسنده : admin
طرح توجیهی احداث کارخانه کبریت سازی

طرح توجیهی احداث کارخانه کبریت سازی


طرح توجیهی احداث کارخانه کبریت سازی گزارش حاضر طرح توجیهی احداث کارخانه کبریت سازی می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی کبریت معرفی گردیده و سپس بررسی های لازم رو بازار ن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز طرح نیز شناسایی شده و در نهایت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / فروردین / ۱۳۹۳   بازدید : 133   نویسنده : admin
طرح توجیهی تولید عکس برگردان

طرح توجیهی تولید عکس برگردان


طرح توجیهی توليد عکس برگردان گزارش حاضر طرح توجیهی توليد عکس برگردان می باشد این گزارش در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده و مطابق متدولوژی فوق ابتدا محصول مورد نظر یعنی عکس برگردان معرفی گردیده و سپس بررسی های لازم رو بازار ن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز طرح نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / فروردین / ۱۳۹۳   بازدید : 130   نویسنده : admin