no-img
طرح توجیهی اشتغالزایی

پایان نامه رشته روانشناسی Archives - طرح توجیهی اشتغالزایی


طرح توجیهی اشتغالزایی

مطالب

موضوع : پایان نامه رشته روانشناسی
پایان نامه مقایسه ویژگیهای شخصیتی و خودکارآمدی دانش آموزان

پایان نامه مقایسه ویژگیهای شخصیتی و خودکارآمدی دانش آموزان


پایان نامه مقايسه ويژگيهای شخصيتی و خودكارآمدی دانش آموزان      با پيشرفت روزافزون علم و دانش، ثابت شده است كه آموزش دادن به اشخاص جهت كنترل رفتارهاي خود يك امر ضروري مي باشد. تا فرد به عوامل بيروني نياز كمتري د اشته باشد و بتواند در زمينة تحصيلي و يادگير خود عوامل انگيزشي را در خود ايجاد و كنترل كند.      هدف همة فعاليت هاي آموزشي، ايجاد يادگيري  است و اين مسئله [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / مرداد / ۱۳۹۵   بازدید : 125   نویسنده : admin
پایان نامه بررسی تاثیر سبک رهبری بر رضایتمندی شغلی

پایان نامه بررسی تاثیر سبک رهبری بر رضایتمندی شغلی


پایان نامه بررسی تاثیر سبک رهبری بر رضایتمندی شغلی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته روانشناسی موضوع : بررسی تاثیر سبک رهبری (رابطه مدار و وظیفه مدار) بر رضایتمندی شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی چکیده       سبک رهبری مدیریت یکی از عوامل مؤثر در افزایش میزان رضایت شغلی کارکنان پژوهشکده جهاد کشاورزی  است. این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک رهبری مدیران (وظیفه­مداری و رابطه مداری) با رضایت شغلی کارکنان پژوهشکده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۷ / مرداد / ۱۳۹۵   بازدید : 116   نویسنده : admin
پایان نامه مقایسه خودپنداره دختران و پسران نوجوان

پایان نامه مقایسه خودپنداره دختران و پسران نوجوان


پایان نامه مقايسه خودپنداره دختران و پسران نوجوان چكيده : هدف از پژوهش حاضر مقايسة خودپندره دختران و پسران نوجوان مي‌باشد بدين منظور 30 نفر از دانش‌آموزان دختر و 30 نفر از دانش‌آموزان پسر سال سوم راهنمايي منطقة 4 شهر تهران از طريق نمونه‌گيري خوشه‌اي چند مرحله به گونة تصادفي انتخاب شدند پس از انتخاب نمونه‌هاي تحقيق از آنها خواسته شد تا به آزمون خودپنداره راجرز پاسخ دهند تا ارتباط آنهامورد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / تیر / ۱۳۹۵   بازدید : 133   نویسنده : admin
کتاب علم آمار در روانشناسی

کتاب علم آمار در روانشناسی


کتاب علم آمار در روانشناسی کتاب علم آمار در روانشناسی فهرست مطالب پيشگفتار فصل اول ـ تعاريف مقدماتي 1-1كج فهمي‌هاي رايج در مورد علم آمار 2-1كج فهمي‌ رايج آمار، به عنوان علم سرشماري 3-1كج‌فهمي رايج آمار، به عنوان علم كميت 4-1كج‌فهمي رايج آمار ، به عنوان علم تخصصي 5-1تعريف علم آمار 6-1آمار توصيفي و استنباطي خلاصه فصل چارت فصل اور خودآزمايي سوالات چهارگزينه‌اي   فصل دوم ـ مفهوم‌سازي متغير 1-2 جايگاه ويژه متغير 2-2 متغير كمي و كيفي 3-2 متغير پيوسته و گسسته 4-2 متغير مستقل و وابسته 5-2 متغير [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / تیر / ۱۳۹۵   بازدید : 158   نویسنده : admin
مقایسه بادی ایمیج دختران و پسران نوجوان

مقایسه بادی ایمیج دختران و پسران نوجوان


مقايسه بادی ایمیج دختران و پسران نوجوان مقدمه در طول هزاران سال گذشته، گزارشهاي تاريخي ، نظريات فلاسفه و شاعران، داستانها و افسانه‌ها گواه بر اين مطلب است كه انسان داراي اين نياز است كه خودش را خوب بداند و تمام كاركردهايش را اخلاقي و منطقي جلوه دهد. در طول چند سال گذشته نيز بسياري از روان‌شناسان اين نظريه را پذيرفته‌اند كه انسان داراي نياز به عزت‌نفس و بادی ایمیج مثبت از خود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / تیر / ۱۳۹۵   بازدید : 107   نویسنده : admin
بررسی تأثیر اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران

بررسی تأثیر اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران


بررسی تأثیر اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران چکیده: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی شهرستان شهریار در سال تحصیلی 81-1380انجام گردید. جامعه آماری شامل همه ی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار بوده که باروش نمونه گیری در دسترس 76 نفر انتخاب شده اند در دو گروه 44 نفری که مادران غیر شاغل(خانه دار) و32 نفر مادران شاغل داشتند به  پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیزنیا(cpi) [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / تیر / ۱۳۹۵   بازدید : 129   نویسنده : admin